Proizvodi

HRAST

JASEN



E - extra klasa

Bez velikih razlika u boji drveta,
Dozvoljena mala diskoloracija,
Ravne strukture(radijalni rez),
Bez beljike,
Bez čvorova i ostalih grešaka



S - standard klasa

Dozvoljena umerena
odstupanja u boji drveta,
Struktura prirodna i nepravilna (tangencijalni rez),
Bez vidljivih čvorova dozvoljeni
manji od 1-2mm u boji drveta,
Bez beljike na licu,
Čeone pukotine do 0,5mm



SEL - selekt klasa

Bez velikih razlika u boji drveta,
Dozvoljena mala diskoloracija,
Ravne strukture (radijalni rez),
Bez kerna,
Bez čvorova



S - standard klasa

Dozvoljena umerena
odstupanja u boji drveta,
Struktura prirodna i nepravilna, tangecijalni rez,
Bez vidljivih čvorova dozvoljeni
manji od 1-2mm u boji drveta,
Bez kerna na licu,
Čeone pukotine do 0,5mm



R - rustik klasa

Dozvoljena veća odstupanja
u boji ( diskoloracija),
Raznovrsne strukture na licu,
Dozvoljena beljika do 1/3 širine daščice,
Dozvoljeni zdravi čvorovi
do 10mm, Čeone pukotine do
1mm širine i do 3mm dužine
Do 2 uboda mušice
Ostale greške drveta koje ne
utiču na stabilnosti drveta



VS - van standarda klasa

Samo ime joj govori da
nedopleže standardu te sa timovoj klasi
pripadaju svi tipovi struktura,
boja i grešaka drveta, zdravi
čvorovi, ispadajući do 10mm,
beljika.
Na nju Quercus Robur
d.o.o daje garanciju na vlažnost i
geometriju



R - rustik klasa

Dozvoljena veća odstupanja
u boji
Raznovrsne strukture na licu
Dozvoljena kern do 1/4 širine
daščice
Dozvoljeni zdravi čvorovi
do 10mm
Čeone pukotine do 1mm širine i
do 3mm dužine
Bez uboda mušice
Ostale grečke drveta koje ne utiču
na stabilnost drveta



VS - van standarda klasa

Samo ime joj govori da ne
podleže standardu te sa tim
ovoj klasi pripadaju svi tipovi struktura, boja i grešaka drveta,
zdravi čvorovi , ispadajući čvorovi
do 10mm, kern.
Na nju Quercus Robur d.o.o daje garanciju na vlažnost i geomotriju

JASEN



SEL - extra klasa

Bez velikih razlika u boji drveta,
Dozvoljena mala diskoloracija,
Ravne strukture (radijalni rez),
Bez kerna,
Bez čvorova



S - standard klasa

Dozvoljena umerena
odstupanja u boji drveta,
Struktura prirodna i nepravilna, tangecijalni rez,
Bez vidljivih čvorova dozvoljeni
manji od 1-2mm u boji drveta,
Bez kerna na licu,
Čeone pukotine do 0,5mm



R - rustik klasa

Dozvoljena veća odstupanja
u boji
Raznovrsne strukture na licu
Dozvoljena kern do 1/4 širine
daščice
Dozvoljeni zdravi čvorovi
do 10mm
Čeone pukotine do 1mm širine i
do 3mm dužine
Bez uboda mušice
Ostale grečke drveta koje ne utiču
na stabilnost drveta



VS - van standarda klasa

Samo ime joj govori da ne
podleže standardu te sa tim
ovoj klasi pripadaju svi tipovi struktura, boja i grešaka drveta,
zdravi čvorovi , ispadajući čvorovi
do 10mm, kern.
Na nju Quercus Robur d.o.o daje garanciju na vlažnost i geomotriju

SELJAČKI PODOVI




"SELEKT"

Vidljiva struktura godova, čisti podovi bez boljike i bez diskoloracije na licu, bez čeonih pukotina. Radijalni rez-friz i tangenciski rez-flader.
Dozvoljeni, beljike na naličju,
1cvor do 5mm i jedan čvor do 10mm po dužnom metru.



"NATUR"

Blaga diskoloracija drveta,
bez čeonih pukotina, dozvoljeni
zdravi, srasli čvorici do 30mm
bez beljike sa izraženom strukturom drvenih vlakana.



"RUSTIK"

Izražena diskoloracija drveta, popunjeni čvorovi i površinske pukotine, beljika u tragu



"Rustik MUSICU"

Podovi sa beljikom na licu većim diskoloracijama na licu i čeonim pukotinama do 15cm, svi čvorovi popunjeni i gitovani.

LAMINATI




Laminat D 1359 PR



Laminat D 1404 PR



Laminat D 1410 PR



Laminat D 2278 WG



Laminat D 2332 PR



Laminat D 2508 WP
Elegance line



Laminat D 2547 SE
Flavour line



Laminat D 9111 PR

Vrhunski laminati Poljskog proizvodjaca, clana svajcarske grupacije KRONO.

U standardnim dimenzijama debljine 7mm i 8mm. Vise vrsta dizajna i kolorita.

LAKOVI I LEPKOVI


U mogucnosti smo da Vam ponudimo proizvode za parket i podove renomiranog proizvodjaca HG HELIOS Group (Zvezda -Helios a.d)



i njihove dve proizvodne linije Chromos i DUGA


O nama

Društvo za proizvodnju "QUERCUS ROBUR D.O.O" Višnjićevo osnovan je davne 1992 godine. Osnivač i direktor firme je g Cvijetin Ostojić. Osnovna ideja vodilja bila je da od kvalitetnih materijala( hrasta i jasena ) napravimo deo vašeg enterijera. Naši parketi i podovi nalaze se u mnogim domovima. Veliku pažnju smo poklonili i energetskoj efikasnosti upotrebom proizvodnog otpada (piljevine) i proizvodnjom briketa za ogrev. Pored naših proizvoda u ponudi imamo Lepkove, Lakove, Laminate

KONTAKT

Proizvodnja:

Višnjićevo, Bosutski sokak
+381 (0)22 745 716
+381 (0)22 745 416

Maloprodaja:

Petrovaradin, Preradovićeva 104
+381 (0)21 21 00 170
+381 (0)69 1561 561